SQL Server 2012 ile Hayatımızı Kolaylaştıran Fonksiyonlar-2

Bu yazımızda bir önceki yazımızda başladığımız SQL Server 2012’nin gelmesiyle birlikte hayatımıza giriş yapan T-SQL fonksiyonlarına devam ediyoruz.

TRY_PARSE Fonksiyonu

PARSE fonksiyonundan farklı olarak, dönüştürme işleminde başarılı olamazsa NULL döndürür. PARSE fonksiyonunun, başarılı olamazsa bir hata mesajı ile programın çalışmasını sonlandırmasını istemediğimiz durumlarda, TRY_PARSE fonksiyonu kullanabiliriz.

Kullanımı Parse fonksiyonu ile aynıdır.

Örnek

sqlfonk2_1


Format Fonksiyonu

.NET ortamındaki bütün String formatlama işlevlerinin SQL Server ortamında geliştirilmesini sağlayan bir fonksiyondur. Kolaylık ve pratikliğine bakıldığında sonraki sürümlerde veri tabanı programcıları için CAST ve CONVERT fonksiyonlarının yerini alması muhtemel gibi görüyor.

FORMAT(sutunAd, format [kultur])

Örnek

 sqlfonk2_2


EOMONTH() Fonksiyonu
Ayın son gününü bulan fonksiyondur.
Örnek

sqlfonk2_3


FIRST_VALUE ve LAST_VALUE Fonksiyonları
Sorgudaki belirlenen kritere göre ilk değeri ve son değeri bulan fonksiyonlardır.
FIRST_VALUE ( [scalar_expression ) OVER ( [ partition_by_clause ] order_by_clause [ rows_range_clause ] )
Örnek

sqlfonk2_4


Lead ve Lag Fonksiyonları

Yazılan sorgudaki değerin bir önceki ve bir sonraki değerlerini aynı satırda yan yana yazabilmemizi sağlayan fonksiyonlardır.

Örnek

 sqlfonk2_6

Sonuç olarak yenilik olarak karşımıza gelen bu fonksiyonlarla birçok satır kod yazma yükünden kurtularak hızlı ve kolay bir şekilde sorgularımızı yazabiliyoruz.

Reklamlar

SQL Server 2012 ile Hayatımızı Kolaylaştıran Fonksiyonlar-1

SQL Server 2012’nin gelmesiyle birlikte birçok T-SQL fonksiyonu da hayatımızı girdi. Olmazsa olmaz değil ama bu fonksiyonlar olmadan takla atarak çözebileceğimiz komutları tek satır ile çözmemize yarayan komutlar bunlar aslında. Nasıl mı, bazılarını inceleyip görelim.

Concat Foksiyonu

Concat fonksiyonu string ifadeleri uç uca eklemeye yarar. Özellikle hepimizin sıkıntı yaşayabileceği boşluk değerinin eklenmesinde kolaylık getirmiştir. Aradaki bir string ifade de boşluk değeri varsa o değeri bir boşluk olarak ekler, tüm sonucu boş olarak döndürmez.
CONCAT(sutun1,sutun2,[sutun3, ……, sutunN])

Örnek

sqlfonk1


IIF Fonksiyonu

IIF fonskiyonu belirtilen Boolean bir koşulun sonucuna göre geriye değer döndüren fonksiyondur. Case yapısının kısa hali diyebiliriz.
IIF([Boolean Koşul],[Doğru Değer],[Yanlış Değer])

Örnek

sqlfonk2


Choose Fonksiyonu

Choose fonksiyonu parametre olarak gönderilen iki ya da daha fazla değer içerisinden belirtilen indexteki değerin geri döndürülmesini sağlar.

CHOOSE ( index, değer, val_2 [, val_n ] )

Örnek

sqlfonk3


Parse Fonskiyonu

Parse fonksiyonu, CAST ve CONVERT fonksiyonlarından farklı olarak sadece metin tutan verileri girdi olarak kabul eder ve bir metni tarih zaman veya tam sayı tiplerine dönüştürmek için kullanılır. Para birimi gibi ek göstergeler için kültür kodu parametre olarak verilebilir. Türkiye için kültür kodu “tr-TR” dir.

PARSE (string_sutun_ismi AS hedef_tip [USING xx-XX])

Örnek

sqlfonk5


Try_Convert Fonksiyonu

Bir veri tipinden diğerine döndürmek için kullanılır. Şayet dönüştürme işlemi başarılı ise dönüştürülmüş değeri verir. Başarısız ise veya ilk değer NULL ise NULL değeri döndürür. 
TRY_CONVERT (veritipi[(uzunluk)], sutun_ismi)

Örnek

sqlfonk6