İPUCU – VIEW’larda ORDER BY Kullanımı

T-SQL ile uğraşan herkes mutlaka view’larla da uğraşmıştır. View’lar tablolardaki verilere erişmek için kullandığımız bir diğer yoldur. İçlerinde genellikle select deyimiyle oluşturulmuş bir sorgu bulunur. Gerçekte view’larda order by terimi kullanılmaz. Peki bir view oluşturdunuz ve bu view içinde ORDER BY ifadesi kullanmak istiyorsunuz. Nasıl olacak bu iş?
View’larda ORDER BY kullanmanın tek yolu TOP 100 PERCENT ifadesini kullanmaktır.
TOP 100 PERCENT komutu view’daki kayıtların 100% ünü sıralı bir şekilde getirecektir.

Bir örnekle açıklayalım.
AdventureWorksDW2012 dbmizdeki vAssocSeqLineItems view’ına order by yazıp alter etmek istediğimde aşağıdaki hatayı alıyorum.

view1


Aynı view’u Top 100 percent ekleyerek alter ettiğimde ise komut başarılı bir şekilde çalışıyor.

view2


View’umuz başarılı bir şekilde güncellendi ve verimiz OrderNumber değişkenine göre sıralı bir şekilde listelendi.

view3

Ek olarak Order By eklendikten sonra view’daki sorgu performansının düştüğünü de unutmayalım.

Reklamlar